pannonhalmitorkolypalinka.hu


szolotorkoly


Lajstromozott földrajzi árujelzk

A Földmvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a mezgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzinek oltalmára és a termékek ellenrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pannonhalmi törkölypálinka földrajzi árujelz lajstromozásának tényét, valamint a jóváhagyott termékleírást az alábbiakban közzéteszi.

A 000050 lajstromszámon nyilvántartott Pannonhalmi törkölypálinka  eredetmegjelölés a bejelentés napjára – 2009. november 16. – visszaható hatállyal 2010. április 23-án, a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozásra került.

PANNONHALMI TÖRKÖLYPÁLINKA

TERMÉKLEÍRÁS

 1. A termék megjelölése, beleértve az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést: PANNONHALMI TÖRKÖLYPÁLINKA
 2. A termék leírása, beleértve az elállításhoz felhasznált nyersanyagokat, valamint - szükség szerint - a termék fbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzit:  A Pannonhalmi törkölypálinka olyan törkölypárlat amelyet szltörkölybl erjesztenek és párolnak le. A szltörkölyhöz 15 kg/100 kg törkölymennyiségben borseprt is hozzá lehet adni, amennyiben a borseprbl keletkez alkohol mennyisége nem haladja meg a késztermék alkoholtartalmának 30%V/V-át. A párlat alkoholtartalma legfeljebb 80%V/V lehet, ugyanilyen alkoholtartalomra való újradesztillálás megengedett;  amelynek összes illóanyag-tartalma legalább 250 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva; amelynek maximális metil-alkohol-tartalma legfeljebb 920 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva; és amely egyéb paramétereiben megfelel a 110/2008/EK rendelet és a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény elírásainak.
  1. A termék elállításához szükséges nyersanyagok: A törkölypálinka alapanyaga a szltörköly és a borsepr. 
   1. A szltörköly, a szl feldolgozása után a présben visszamaradó, növényi részekbl (kocsány, héj, mag stb.) álló anyag. A szltörkölyt alkotó részecskékhez jelents mennyiség must tapad a feldolgozás mértékétl függen, 100 kg-ban 25-35 kg.
   2. A borsepr a must erjedése után, a bor tárolása folyamán vagy egy engedélyezett kezelés után a tárolóedényekben lerakódó, bort tartalmazó üledék, valamint e termék szrésébl vagy centrifugálásából származó maradék. A Pannonhalmi törkölypálinka alapanyagaként kizárólag a Pannonhalmi Borvidéken - Écs, Felpéc, Gyr-Ménfcsanak, Gyrság, Gyrszemere, Gyrújbarát, Kajárpéc, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Tény települések közigazgatási területén - termett fehérszl feldolgozása során keletkez szltörköly és borsepr használható. (A borvidék fajtaösszetételét tekintve 98%-ban fehérborszlt termesztenek.)  
   3. A borvidék szlfajtái: Olaszrizling, Tramini, Rizlingszilváni, Királyleányka, Rajnai rizling, Szürkebarát, Chardonnay, Sauvignon blanc, Zefír, Irsai Olivér, Cserszegi fszeres, Juhfark, Pinot blanc, Zöld veltelini, Ottonel muskotály, Leányka, Ezerjó, Furmint, Hárslevel, Chasselas, Pozsonyi fehér, Ezerfürt, Zalagyöngye (A fajták részletes leírását az I. sz. melléklet tartalmazza).
   4. A termék legfontosabb tulajdonságai
    1. Érzékszervi tulajdonságok: A Pannonhalmi Borvidéken termett fehérszl sajátosságait a táj, a régió és a termesztési hagyományok adják. A friss törkölypálinka színtelen, érlelés esetén sárgásbarna szín, a határozott és a jellegzetes törkölyzamat mellett a borpárlat- és a sepraromát is tartalmazza. A szltörköly a szl magjából, a héjából és a kocsányából származó karakteres ízt és zamatot, a szlfajták gyümölcsösséget, a borpárlat, pedig az aljborra és a boros erjedésre jellemz telt ízt kölcsönöz a törkölypálinkának. A friss Pannonhalmi törkölypálinka enyhén szúrós illatú, kissé csíps, karakteres íz. A friss törkölypálinkát az ízek lágyabbá, harmonikusabbá tétele érdekében minimum 3 hónapig pihentetni vagy érlelni kell. A pihentetés és az érlelés közül legalább az egyik megvalósítása kötelez. A pihentetés zömében levegtl elzártan rozsdamentes acéltartályban, az érlelés fahordóban oxidatív körülmények között történik. A két mvelet közül az egyik alkalmazása kötelez, de szükség szerint akár mindkett is elvégezhet pihentetés, érlelés sorrendben. A pihentetés a gyümölcsös jelleget, az érlelés a borpárlatos jelleget fokozza. Csak a pihentetett és/vagy érlelt törkölypálinka palackozható.
    2. Fizikai, kémiai tulajdonságok
     1. Alkoholtartalom: 40,00 % V/V – 45,00% V/V
     2. Metilalkohol-tartalom: legfeljebb 920 g/hl abszolút alkoholra
     3. Összes illóanyag-tartalom: legalább 250 g/hl abszolút alkoholra
     4. Réztartalom: legfeljebb 8,5 mg/l abszolút alkoholra
     5. Összes magasabb rend alkohol: legfeljebb 160 g/hl abszolút alkoholra
     6. Hidrogéncianid tartalom: legfeljebb 3g/hl abszolút alkoholra
     7. A termék ártalmas fémszennyezettsége nem haladhatja meg a szeszesital élelmiszercsoportban elírt fémtartalom határértékeket.
 3. Azon földrajzi terület meghatározása, amelyrl származó termék megjelölésére a földrajzi árujelzt használják: A Pannonhalmi törkölypálinka elállításának területe lényegében a Sokorónak nevezett hármas dombsor, illetve annak elterében található Sokoróalja területén helyezkedik el, Gyr-Moson- Sopron megyében. Délen a Bakony, ezen belül a Bernát-patak tektonikus völgye határolja, nyugat felé haladva a magasabb dombokról egyre alacsonyabb, löszös területre, a  Sokoróaljára érünk, mely nyugat felé a Marcal-medencében folytatódik. Keleti irányba indulva hasonlóan egyre alacsonyabb térszínre jutunk ki, amely tökéletlen síkságként terül el a Dunától délre elhelyezked löszvidék részeként. Északon a halomsorok egyre alacsonyodva, lépcss vetdésekkel mennek át a Gyri-medence területébe. Földrajzi felosztás szerint három f vonulatot különböztetünk meg, amelyek két nagy völgyet zárnak közre. 
  1. A dombsorok nyugatról kelet felé haladva a következk.
   1. Sokorói-dombok, amelyeket más néven Szemerének is hívnak.
   2. Ravazd-Ménfi-dombság, amely Csanak néven ismert.
   3. Pannonhalmi-dombvidék, amelynek régi elnevezése Szentmártoni-dombság. 
  2. A három vonulat által közbezárt völgyek:
   1. A nyugati Pátka-Tényi-völgy.
   2. A keleti Szentmártoni- vagy Pándzsa-völgy. A Pannonhalmi törkölypálinkát kizárólag a következ települések közigazgatási területén fekv üzemekben szabad elállítani és palackozni: Écs, Felpéc, Gyr, Gyr-Ménfcsanak, Gyrság, Gyrszemere, Gyrújbarát, Kajárpéc, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Tény. (A terület térképét a II. sz. melléklet tartalmazza.)
 4. A földrajzi területrl való származás igazolása: A földrajzi területrl való származás igazolása átvételi elismervénnyel és borkísér okmánnyal történik. A termék nyomon követése szeszfzdei szesztermelési naplóval és termékmérleg nyilvántartással valósul meg. A Pannonhalmi törkölypálinka alapanyaga a termékleírás 2.1. pontja szerinti területen termett szl feldolgozása során keletkezett szltörköly és borsepr. A lepárlásra átvett szltörköly és borsepr származásának, típusának, mennyiségének és alkoholtartalmának leírását a sorszámozott átvételi bizonylatok tartalmazzák. 
  1. A jövedéki törvény hatálya alá nem tartozó szl- és bortermel stermelktl a sorszámozott lapokból álló átvételi elismervény alapján történik az átvétel, melynek fbb tartalmi elemei:
   1. a beszállító termel azonosító adatai (név, cégnév, lakóhely, székhely),
   2. VPOP által adott regisztrációs szám,
   3. a beszállítás idpontja,
   4. a beszállított melléktermék típusa, súlya, alkoholtartalma,
   5. a kiállítás idpontja,
   6. a ki- és beszállítási okmány száma,
   7. a szállított melléktermék típusa, súlya, alkoholtartalma,
   8. borsepr esetében a nedvességtartalma,
   9. a beszállító termel adószáma. 
  1. A jövedéki törvény hatálya alá tartozó szl- és bortermelktl a borkísér okmány kiállításával történik az átvétel, melynek fbb tartalmi elemei:
   1. eladó és adószáma,
   2. eladó engedélyszáma,
   3. bizonylatazonosító,
   4. vev engedélyszáma,
   5. számla/szállítólevél száma,
   6. vev és adószáma,
   7. szállítmányozó,
   8. számla/szállítólevél dátuma,
   9. szállítójárm forgalmi rendszáma,
   10. szállításra történ átvétel igazolása,
   11. kiadás helye, dátuma,
   12. termékleírás,
   13. OBI-engedély száma vagy a bor származási bizonyítvány száma,
   14. mennyiség, bruttó tömeg, nettó tömeg,
   15. rendeltetés helye,
   16. igazolások,
   17. ellenrzés bejegyzése.

A Pannonhalmi törkölypálinka nyomon követésére szolgáló dokumentumok:

 1. A szeszfzdei szesztermelési naplóban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
  1.  a termékelállítás helyének megnevezése,
  2.  a fzüst feltöltésének ideje,
  3. a feltöltött fzüst száma,
  4. a fzüstbe betöltött nyersanyag (cefre) fajtája, mennyisége (kg vagy liter) fzetenként részletezve,
  5. a cefrepárlás befejezésének ideje, az alszesz, el- és utópárlat finomító üstbe felszívásának ideje,
  6. a finomító üst száma, a „finomítás” megjelölése alatt a finomító üstbe felszívatott alszesz, el- és utópárlat mennyisége literben,
  7. a finomítás befejezésének ideje,
  8. alszeszmérésnél a cefrepárlás, finomítvány mérésnél a finomítás befejezésekor a szeszmér gépek száma és a számlálókészülékek jelzése,
  9. a szeszmér gép jelzése alapján elállított alszesz, finomítvány mérésnél az alszesz és pálinka litermennyisége, valódi szeszfoka és hektoliterfok mennyisége a fz-, illetleg finomító üstök szerint részletezve.
 2. A termékmérleg nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
  1. az anyagkönyvel pontos adatai,
  2. a könyvelés idszaka,
  3. a könyvelt alkoholtermék pontos megnevezése és vámtarifa száma,
  4. a nyitó készlet,
  5. a termék elállításból, adófelfüggesztéssel történ betárolásból származó növekedés nagysága, pontos mennyisége,
  6. sökkentés mennyisége, mely a következ kategóriákat, jogcímeket jelenti: felhasználás adóraktárba, adóköteles felhasználás adóraktárba, kitárolás adófelfüggesztéssel belföldre és harmadik országba, kitárolás adófelfüggesztéssel tagállamba, kitárolás szabadforgalomba, kitárolás végleges mentesüléssel,
  7. záró készlet összesen;
  8. a kiállító hiteles aláírása,
  9. a vámhivatal ellenjegyzése és dátuma.

5. A termék elállítási módja

A Pannonhalmi törkölypálinka elállítását a következ folyamatábra szemlélteti:

1.A szltörköly és borsepr átvétele és

vizsgálata

2. Cefre elkészítés

3. Erjesztés

4. Lepárlás és finomítás

5. Pihentetés és/vagy érlelés

6. Alkoholtartalom beállítása

7. Htve szrés

8. Palackozás

5.1 A szltörköly és borsepr átvétele, vizsgálata

A szltörköly gyorsan romló, kis szeszhozamú borgazdasági melléktermék. Jó minség törkölypálinka készíthet belle, ezért a mennyiségi, de fleg a minségi átvétele igen fontos.  A szltörkölyt érzékszervi módszerekkel, szemrevételezéssel, tapintással és szaglással minsítjük. Sem idegen szagot, sem idegen ízt nem tartalmazhat. A szl feldolgozásakor a must kisajtolása után visszamaradó szltörköly lehet édes, erjed és kierjedt. A Pannonhalmi törkölypálinka készítéséhez csak az úgynevezett édes szltörköly használható fel. Az édes  szltörköly értékét a benne visszamaradó, ki nem sajtolt must adja, aminek cukortartalma 5%m/m fölött van. A ragacsos, hideg, sok héjat és kevés kocsányt tartalmazó édes szltörköly az értékes, amely kellemes szl- vagy borillatú. A vizsgálat átlagminta vételével kezddik. Ennek során arra kell ügyelni, hogy a minta jól képviselje az egész szállítmány összetételét. Az átlagmintából a következ vizsgálatokat végzik: érzékszervi vizsgálat, penész-rothadás jelei, cukortartalom vizsgálat, várható alkoholtartalom meghatározás. A lepárlásra leadott borseprnek idegen anyagoktól, fehérjebomlástól és penészesedéstl mentesnek, egészségesnek és alkoholgyártásra alkalmasnak kell lennie.

5.2 A cefre elkészítése és erjesztése:

A szltörköly a szl feldolgozása után a présben visszamaradó, növényi részekbl (kocsány, héj, mag) álló anyag, ezért a más gyümölcsöknél alkalmazott „klasszikus” cefrekészítési mveletek: a válogatás, a mosás, a magozás, az aprítás, az enzimes kezelés, a sav- és a hmérséklet beállítás a törkölycefre készítésénél nincsenek. A szltörkölyben lév cukor az élesztk hatására gyorsan erjedésnek indul, mivel a szltörköly sok nitrogén-, foszfor- és egyéb olyan vegyületet tartalmaz, amelyet az élesztk jól tudnak hasznosítani. A vadélesztk hatására az erjedés lassan indulna be, káros mikroorganizmusok szaporodhatnak
el, amiknek hatására rossz minség végtermék keletkezne. Az erjedési folyamat gyors beindulásához a szltörkölyhöz 10g/100kg szárított élesztt (Saccharomyces cerevisiae) adagolunk. Így az erjedési folyamat irányítottá válik. Az erjedés közben felszabaduló szén-dioxid a szltörköly szerkezetét lazítja, így káros mikroorganizmusok is elszaporodhatnak, melyek hatására ecetesedés, esetleg penészesedés indulhat be. E káros folyamatok megelzésére a szltörkölyt a levegtl el kell zárni, az erjed szltörkölyt többször kell tömöríteni. Az erjedés folyamatát azonban olyan baktériumok is károsan befolyásolják amelyek mködéséhez nem szükséges a leveg jelenléte. Ilyen baktériumok a tej-, propion- és vajsav baktériumok. A szltörköly eltarthatóságát a magas tárolási hmérséklet negatívan befolyásolja. A legjobb védelem azonban az, ha a törköly minél elbb kifzésre kerül. A szltörköly erjesztését, akárcsak minden más alkoholos erjesztést, anaerob körülmények  között, tehát leveg kizárásával és 18-22°C közötti hmérsékleten kell végezni. Az elkészített törköly, hmérséklettl függen 3-6 hét alatt kierjed. Ez id alatt rendszeresen figyelni kell a takaró réteg épségét, ha repedéseket, réseket találnak, azokat meg kell szüntetni.

5.3 Lepárlás (desztilláció) és finomítás

A szltörköly lepárlását kizárólag szakaszos mködés, kétlépcss lepárlókon lehet elvégezni. A törkölycefréhez a fzüstbe való adagolása során annyi borseprt, esetleg vizet adagolunk, hogy az a szltörkölyt ellepje. Erre azért van szükség, mert a cefre sr, tömött szerkezet és így elkerülhet az üstben a leégése. Az üst tetején Pistorius-tányér van, amelynek feladata a gzelegy alkoholtartalmának növelése. A pálinkafz üstök és berendezések szerkezeti anyaga csaknem kizárólag vörösréz. A vörösréznek sok elnyös tulajdonsága van: jól vezeti a ht, jól ellenáll a cefre savainak, katalizálja a lepárlás közben végbemen kémiai reakciókat, és ez által javítja a pálinka minségét, mivel hatására kellemes aromájú anyagok képzdnek. Megszünteti a hibás, kén-hidrogénes cefrék kellemetlen szagát, mert a kénhidrogént oldhatatlan réz-szulfidformájában megköti.

A kisüst rendszer lepárlókészülék:

Üst: A fzüstök rtartalma 3-900 l, a finomító üst 120-450 l. Kisüstnek tulajdonképpen csak a 1000 l-es vagy ennél kisebb üstöt nevezhetjük. Az üst többnyire alul, felül domborított, hengeres alakú, alsó része egyes esetekben félgömb kiképzés. A közvetlen tüzelés üstöknél szokásos a fenékrész befelé domborítása. A Pannonhalmi törkölypálinkát szakaszos, kétlépcss, Pistorius-tányéros lepárlókészüléken állítjuk el.

A lepárlás mveletei:

 • Alszesz elállítása cefrébl:  A cefre lepárlásának célja az alkohol és egyéb illóanyagok kinyerése.
 • A fzüstöt a névleges térfogat 75-80%-áig töltik meg cefrével. A cefre felforralása után az üstbl távozó gzpárák a htben cseppfolyósodnak. A képzdött gz alkoholtartalma a forrás megindulásakor a legnagyobb. A lepárlás során az alkoholtartalom fokozatosan csökken. 
 • A lepárlást akkor hagyják abba, amikor az alszesz szeszfoka 2% V/V alá csökken. A törkölycefre lepárlása után 15-25% V/V alkoholtartalmú alszesz képzdik, amelynek mennyisége a törkölycefre mennyiségének kb. egytizede.

Finomítás:

 • Finomítvány (törkölypálinka) elállítása alszeszbl: Az alszesz a cefre összes illóanyagait tartalmazza. Ezek között azonban vannak kellemetlen illat- és ízkomponensek is. A finomítás célja ezeknek az anyagoknak az eltávolítása és egyben az alkoholkoncentráció további növelése. 
 • A finomítást – a cefre lepárlásával ellentétben – lassan kell végezni, mert így az egyes párlatrészek élesebben választhatók el egymástól. 
 • A lepárlás során három párlatrész, el-, közép- és utópárlat különíthet el. 
 • A szétválasztáskizárólag érzékszervileg, szaglás és ízlés útján történik, éppen ezért a mvelet nagy szaktudást, kell gyakorlatot kíván. A párlat folyásának megindulása után közvetlenül az elpárlatot különítik el, amely a szúrós szagú, könnyen illó aldehideket és a jellegzetes illatú észtereket tartalmazza. 
 • Az elpárlat az alszesz mennyiségének 0,5-2,0%-a. Az elpárlat elkülönítése után kezdik meg a középpárlat gyjtését. 
 • A középpárlat pálinkafzés végterméke, vagyis maga a törkölypálinka. Mennyisége az alszesz mennyiségének kb. kétharmada. 
 • A lepárlást tovább folytatva, ismét kellemetlen aromájú párlatrész jelenik meg, amelyet a középpárlattól elkülönítve kell felfogni. Ez az utópárlat, amelyre az ún. „ftt íz”, „fazék íz”,moslék íz” jellemz. Az utópárlat mennyisége az alszeszre vonatkoztatva kb. 25%, szeszfoka pedig 15-25% V/V.

5.4 Pihentetés és érlelés

 • Szólni kell a pihentetés és az érlelés közötti különbségekrl, mert a két folyamat nagyon fontos, de minségében egészen más. 
 • Pihentetés esetén a törkölypálinka jelents eredeti beltartalmi értékei nem változnak, a színe sem, ugyanakkor a pihentetési id elrehaladtával az ital harmonikussá válik. Ezzel ellentétben fahordós érlelés esetén a különféle diffúziós és oxidációs folyamatok eredményeként, a fa íz anyagainak beépülésével minségében más ital keletkezik. 
 • A Pannonhalmi törkölypálinka elállítása során a pihentetés és az érlelés folyamatából legalább az egyiket alkalmazni kell, de alkalmazható mind a kett is. 
  • A csak pihentetett törkölypálinka gyümölcs-karakterisztikus, 
  • a csak érlelt törkölypálinka borpárlatos jelleg, míg 
  • a pihentetett és érlelt törkölypálinka gyümölcsösen borpárlatos komplex ízvilágot eredményez.

Pihentetés


A lepárolt törkölypálinka nem tekinthet kész italnak - már a szeszfoka miatt sem - illata
szúrós, íze csíps, karcos, aromája nem harmonikus. A finomítást követen az italt rozsdamentes acéltartályban kell pihentetni minimum 90 napig. A 90%-ig feltöltött tartályban a pihentetés ideje alatt oxidációs folyamatok játszódnak le, amiknek hatására a Pannonhalmi törkölypálinka karakteres vonásai letompulnak. Ebben az idszakban az itallal semmiféle manipulatív technológiai lépést végezni nem szabad.

Érlelés

 • Az érlelt Pannonhalmi törkölypálinka minden tekintetben más termék, mint az érleletlen, hiszen az érleléssel többlet érték keletkezik, harmonikus illat, kellemes, fszeres háttér alakul ki, édeskés, lágy gyümölcsösséggel. Ezek együttesen, a hordóból nyert színnel kiegészülve képezik a megkomponált elegáns, természetes italcsodát. Az érlelés nagyon bonyolult és összetett folyamat, amelynek legfontosabb eszköze a fahordó. A hordóknak gondosan kezeltnek, idegen szagoktól mentesnek, megfelel méretnek kell lennie, mert a hordóban, illetve a hordódongákban fognak azok az oxidációs-redukciós folyamatok zajlani, amelyek a Pannonhalmi törkölypálinka végs illat- és íz kialakításáért felelnek. 
 • Az érlelhordó anyaga tölgy- vagy gesztenyefa lehet. 
 • Mérete az optimális 200-240 l-en át az 1000 l-ig változhat. A jól kiválasztott anyagú és méret hordó és a gondosan behatárolt érlelési id együttesen alakítja ki a Pannonhalmi törkölypálinka jellegzetes harmóniáját. 
 • A pihentetési idt követen érelhordóban minimum 3 hónapig érleldik, a lepárlás során keletkez eredeti szeszfokával. 
 • Az érlelhordókat 10-18 °C között, minimum 70% páratartalmú helyiségben kell elhelyezni. 
 • A pálinkák, így a Pannonhalmi törkölypálinka érlelése közbeni párolgás nem csak alkoholveszteséget okoz, hanem hatást gyakorol az érési folyamatra is. A párolgás közben ugyanis megváltozik a hordóban lév ital összetétele is, mivel az egyes alkotórészek nem egyformán párolognak. Így könny belátni, hogy az érleléssel járó párolgásnak minségjavító szerepe is van.

5.5 Alkoholtartalom beállítása

 • A gondosan érlelt kisüsti Pannonhalmi törkölypálinka alkoholtartalmát kizárólag vízzel lehet a fogyasztói forgalomba hozatal eltt beállítani. 
 • A hígítás során, egy lépésben 15% V/V-t csökkenhet a törkölypálinka szesztartalma. 
 • 48 órás pihentetés után történhet a következ hígítási lépés, mely ismét max. 15% V/V-nyi hígítást jelenthet. 
 • Az esetleges 3. hígítási lépés eltt is szükséges a 48 órás pihentetés.

5.6 Htve szrés

 • A kívánt alkoholtartalomra beállított italt htve szrése kulcsfontosságú lépés a Pannonhalmi törkölypálinka készítése során. 
 • Ez a mvelet a palackozás eltt 2-5 nappal történik. 
 • Az italt lemezes hcseréln -2 és +3 °C közötti hmérsékletre kell lehteni, ezt követen pedig 24 órán át hszigetelt tartályban kell pihentetni. 
 • A pihentetés után keretes szrn kerül szrésre.

5.7 Palackozás

 • A megfelel alkoholtartalomra beállított és szrt Pannonhalmi törkölypálinkát tiszta, mosott 0,5 l-es „Grappa” (III. melléklet), illetve 0,04 l-es „Platin” palackokba kell tölteni. 
 • A 0,5 l-es palackok lezárásához aranyfej manyag dugót,
 •  míg a 0,04 l-es palackok zárásához Pilver zárat kell alkalmazni. 
 • A 0,5 l-es palackoknál a manyag dugót ónkapszulával kerül rögzítésre. 
 • A palackokra has-, hát-, és nyakcímke kerül, amelyek tartalmazzák az elírásoknak megfelel jelöléseket.

6. A termék és a földrajzi környezet kapcsolata


A Pannonhalmi törkölypálinka kiemelked minségének alapja a Pannonhalmi Borvidéken
termett fehérszl. A borvidék éghajlati és talajviszonyai mellett a mvelés hagyományai biztosítják a kiváló minség gyümölcsöt. A Pannonhalmi törkölypálinka jellegzetes gyümölcsös ízét meghatározza a speciális területi és éghajlati adottságai következtében különleges zamatú szl.

Területi-éghajlati adottságok:

A Pannonhalmi Borvidék szlfajtáinak termesztési értékét, ezáltal a szltörkölyt is meghatározó jellemzk egy részét az idjárás nagymértékben befolyásolja. A terület éghajlata átmenetet jelent a Kisalföld és a Bakony klimatikus viszonyai között, klímáját a Bakonyvidék, a Gyri-medence és a Marcali-medence agro-ökológiai körzetek fell érkez hatások egyaránt befolyásolják. Az évi középhmérséklet 10 °C körüli. A fényellátottság közepes, az évi napfénytartam 2000 óra körül alakul. Az évi csapadékösszeg sokéves adatok alapján 600-650 mm között várható. A három kiemelked halomsoron barna erdtalaj alakult ki, az összterületbl közel 60%-os részaránnyal. A terület szlültetvényei fleg barna erdtalaj területen helyezkednek el. Kémiai vizsgálatok is alátámasztják az itteni talajviszonyok jó minségét. A megállapított 6.5- 9.0 pH nagyjából megegyezik a szlnek különösen megfelel 6.5-7.8 pH értékkel.

A Pannonhalmi törkölypálinka történeti múltja és jelene:

Magyarországon a pálinka-elállítás, borfzés a XIV-XV. századra vezethet vissza. A törkölypálinkát már 1822-ben Magyarország egyik f pálinkafajtájaként tartották számon. Atörköly” német eredet szó (treber), a régi magyar nyelvben használt „icsar” szót váltotta fel. Az „icsar” szó eltnése után a „törköl”, „terkely”, „törköly” szavak foglalták el a helyét. Pannonhalmán a szltermesztés kezdete a Pannonhalmi-dombság területén a római korra tehet. A honfoglalást követen I. István király kora óta írásos feljegyzések tanúskodnak a borvidék szlkultúrájáról. A szltermesztés els írásos emléke a Pannonhalmi Apátság alapítólevelében (I. István király, 1002.) található. Az alapítólevélben felsorolt tized alá es termények között els helyen szerepel a szl, késbb Szent László 1093-ban készült pannonhalmi birtokösszeíró levele 88 szlmvest említ. 1237 körül pedig már 173 szltermel család élt Pannonhalmi-dombság falvaiban. A szlfeldolgozás fejldésének köszönheten a „taposásos” szlfeldolgozás mellett megjelentek a présházak és a sajtóval való feldolgozás. Bármilyen tökéletes volt a sajtó, azt nem tudták elérni, hogy az összes must kifollyon belle. Maradt benne lé és cukor is. A visszamaradt szltörkölyt addig, míg törkölypálinkát nem készítettek belle több módon hasznosították, disznókkal etették meg, törkölybort vagy törkölyecetet készítettek belle. Igazi felhasználása azonban akkor kezddött, mikor törkölypálinkát kezdtek fzni belle. 

A pannonhalmi apátság szerzetesei feljegyzéseket készítettek, pontosan és rendszeresen dokumentálták az apátság és a környez területek gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket. Nyilatkozatok, szerzdések, árjegyzékek egész sora tanúskodik a Pannonhalmi Borvidék és környéke törkölypálinka-készítésének hagyományairól. Egy 1811-bl származó szerzdés szerint Szent Mihály napjától Pünkösdig árendában pálinkaégetést engedélyezett a Méltóságos Szent-Mártonyi Uraság a jobbágyoknak (IV. melléklet). 1816-ban Pleichfeld Antal ravazdi zsidóval a törköly és borsepr kiégetésérl (V. melléklet), 1832-ben Szakács Izsák kajári árendással a törköly kiégetésérl született megállapodás (VI. melléklet). A Pannonhalmi Bencés Fapátság Levéltára (Gazdasági Levéltár) és a Gyr-Moson-Sopron Megye Gyri Levéltár számos dokumentumot riz, melyeket alapján levezethet a pannonhalmi törkölypálinka története. A feljegyzések szerint a szentmártoni (1965-tl Pannonhalma), tényi, kajári, nyalkai pálinkafzdék alapanyaga elssorban a szltörköly, söpr, bor, gyümölcs, krumpli és gabona volt. Az apátsági összesítések, leltárak szerint az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején a pálinkák között els helyen a törkölypálinka szerepelt. Ezt bizonyítják az 1896/97-bl és 1899-bl származó borleltárak pálinkára vonatkozó adatai is (VII. és VIII. mellékletek). Az önállóan mköd kisebb fzdék összefogása az 1917-ben alakult Pannonhalma Borvidék Gyümölcsértékesít és Központi Szeszfz Szövetkezet keretei között valósult meg. A szövetkezet célja, hogy a tagok által rendelkezésre bocsátott gyümölcstermést lepárolja, feldolgozza és a nyert készítményeket közösen értékesítse. A központi szeszfzde (a mai Pannonhalmi Pálinkárium) a szövetkezet székhelyén, Gyrszentmártonban került felállításra. A tulajdonos a pannonhalmi fapátság 450 üzletrésszel. 

További jelents tulajdonosok a Csornai Prémontrei Prépostság, a Gyri Székeskáptalan, a Markovszky testvérek, a Nagyécsfalui és Hegyi Hangya Szövetkezet, a Nyúlfalui Fogyasztói Szövetkezet, valamint a Pannonhalma és Vidéke Szövetkezet. A szövetkezetet a cégbíróság 1948. július 26-án a fapátság meghatározó tulajdonviszonya miatt felszámolta. A fzdét ezután a községi tanács mködtette. 1963-ban az ágfalvi, szilsárkányi, kajárpéci, tényi, téti, pázmándfalui, gyrszentiváni, gyrújbaráti, nyúli, mosonszentmiklósi fzdék valamint a pannonhalmi fzde is a Gyr-Sopron Megyei SzikvízÜdítgyártó és Szeszfzde Vállalat tulajdonába kerültek. (A tényi fzde 1968-bl származó engedélye a IX. mellékletben található.) A pannonhalmi fzde épületét 1977-ben újjáépítették. Az 1991-ben megvalósult privatizáció után lakossági bérfzdeként üzemelt. 2007-ben a Gyri Likrgyár Zrt. vásárolta meg az épületet. A pálinkafzés 2007 szén indult újra, a hagyományos, üstös rendszer, szakaszos, kétlépcss magyar technológiát használva.

7. A földrajzi árujelz feltüntetése a terméken

A „Pannonhalmi törkölypálinka” felirat mind a hascímkén, mind a hátcímkén feltüntetésre kerül.

A jelölés a jogszabályokban elírtakon kívül a következket tartalmazza:

· kötelezen feltüntetend: „PANNONHALMI TÖRKÖLYPÁLINKA”,

· feltüntethet: „védett eredetmegjelölés”

8. Ellenrz hatóságok illetve terméktanúsító szervek:

Gyr-Moson-Sopron-Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Cím: 9028 Gyr, Régi Veszprémi út 10. 9002 Gyr, Pf. 76.
Tel.: (+ 36) 96 511-750 Fax: (+36) 96 418-832

Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Borminsítési Igazgatóság Cím: 1027 Budapest, Bem József tér 2. Tel.: (+ 36) 1 346-0930, (+ 36) 1 212978

9. A termék lényeges tulajdonságainak és elállítási módjának ellenrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások:

 • A teljes gyártási folyamatnak feltétele egy olyan minségbiztosítási rendszer mködtetése, ami biztosítja az azonosítást és a nyomon követhetséget, illetve a termékbiztonságot.
 • Integráltan mköd rendszerek szerint dokumentálni kell a termék útját a szltörköly, illetve borsepr átvételétl a gyártáson keresztül a végtermékig. Az átvételnél ellenrizni kell az alapanyag származását igazoló iratot.

Ellenrzési pontok:

1. Alapanyag átvétele:

 egészségi állapot: teljes mértékben egészséges (penésztl, rothadástól mentes)

 tisztaság: idegen anyagtól (föld, levél, gally, k, fém) mentes

Termhely, fajtaazonosság igazolása: kizárólag a meghatározott területrl származó, a

2.1. pontban feltüntetett fajtákból készült szltörköly és borsepr felhasználása.

Alapanyag minsítése: az 5.1. pontban foglaltak szerint.

2. Erjesztés ellenrzése naponta (az 5.2. pontban foglaltak szerint):

- hmérséklet (18- 22 °C)

3. Lédig párlat ellenrzése:

Ellenrzés tárgya ;                                                         Jellemz értékek ;                         Ellenrzés gyakorisága

Alkoholtartalom                                                                    55-80%V/V                                 10.000 literenként

Metilalkohol tartalom                                                legfeljebb 920g/hl absz.alk.                    10.000 literenként

Réztartalom                                                            legfeljebb 8,5mg/l absz.alk.                        10.000 literenként

Összes illóanyag tartalom                                             legalább 250g/hl absz.alk.                         10.000 literenként

Összes magasabb rend alkoholtartalom                        legfeljebb 160g/hl absz.alk.                         10.000 literenként

Hidrogéncianid tartalom                                                     3g/hl absz. alk.                                     10.000 literenként


4. Késztermék ellenrzése:

- érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság): tükrösen tiszta, érlelés esetén

sárgásbarna szín, jellegének megfelel szltörköly íz és illatú;

- csomagolás: jelölés, zárás, zárjegyezés elírásoknak megfelel

- térfogat: 0,5 l ± 3% és 0,04 l ± 9%

- alkoholtartalom: 40,00-45,00%V/V

Mellékletek a termékleíráshoz

Hozzáférhetek a termékleírás benyújtójánál és a Magyar Eredetvédelmi Tanács Titkárságán

I. sz. melléklet: Szlfajták leírása

II. sz. melléklet: Pannonhalmi törkölypálinka származási területe (térkép)

III. sz. melléklet: A Pannonhalmi Törkölypálinka 0,5l-es üvegének a rajza

IV. sz. melléklet: Contractus 1811-bl Philippi Fischerrel a ravazdi pálinkafzésrl

V. sz. melléklet: Contractus 1816-ból Pleichfeld Antal ravazdi zsidóval a törköly és borsepr kiégetésérl

VI. sz. melléklet: Contractus 1832-ból Szakács Izsák kajári árendással a törköly kiégetésére

VII. sz. melléklet: Borleltár 1899-bl

VIII. sz. melléklet: Árjegyzék 1932-bl és 1934-bl

IX. sz. melléklet: Engedély 1968-ból a tényi bor- és gyümölcsszeszfzde létesítéséreA bor- és gyümölcsszeszfzdében kizárólag csak szltörkölyt és gyümölcsöt szabad szesszé feldolgozni.”

X. sz. melléklet: Irodalomjegyzék a forrásként használt anyagokról

Az eredeti letölthet innen: LETÖLTÉSpalinka, pálinka, gyümölcspálinka, törköly, törkölypálinka, hungarikum, hungaricum, pince, pálinkapince
pálinkabemutatók, pálinka ismertetõk,pálinkák, pálinkafõzõ berendezések;


Bõvebb infók: info@pannonhalmitorkolypalinka.hu

 www.tartalygyar.hu, www.tartalywebaruhaz.hu, www.boraszbolt.huwww.hasznalttartaly.hu, www.cross-flow.hu,
 
www.ibctartaly.blogspot.com, www.vizoraakna.uw.hu, www.hasznalttartaly.blog.hu, www.tartaly.info,
www.esoviz.eu, www.tartaly.blogspot.com, www.szennyviz.eu, www.esovizgyujtes.eu, www.szennyvizgyujtes.eu,
www.tartaly.eu, www.vizoraakna.hu; www.balatonboglaribor.hu ; www.balatonborregio.hu ;  www.bor.co.hu;  www.borlabor.hu ;
www.borlexikon.hu ;  www.bormanufaktura.hu ;  www.dirkttermo.hu ; www.dunaborregio.hu ; www.egerborregio.hu ;  www.e-pince.hu ;
www.felvidekiborregio.hu ;  www.fuszerfarm.hu ; www.google.info.hu ; www.hasznaltauto.info.hu ; www.ivoviztarolo.hu
www.kincseskalendarium.hu ; www.mezogepker.hu ; www.novicum.hu ; www.palinkakatalogus.hu ; www.winelexicon.hu ;
www.palinkamanufaktura.hu ; www.pannonborregio.hu ; www.pannonvin.hu ; www.parafaporta.hu ; www.pezsgokatalogus.hu ;
www.spacekraft.eu ; www.tartalyelado.hu ; www.tartalyfelujitas.hu ; www.tokajborregio.hu ; www.torkolypalinka.hu ;
www.biotermesztes.hu ;  www.forma1.biz ; www.forma.ws ; www.alfoldikamillawiragzat.hu; www.aszutorkolypalinka.hu;
www.aszutorkoly-palinka.hu ; www.bekesiszilvapalinka.hu ; www.ecetmez.hu ; www.fuszermanufaktura.hu ; www.gocselyikortepalinka.hu ;
www.ibctartaly.eu ; www.ivoviztartaly.hu ; www.kecskemetibarackpalinka.hu ;  www.lekvarmanufaktura.hu ; www.mehtelep.hu ;
www.mezecet.hu ; www.mezmanufaktura.hu ; www.muanyagtartaly.info ; www.opalinka.hu ; www.oxymel.hu ; www.palinka.cc ;
www.palinkapince.hu ; www.palinkapolc.hu ; www.pannonhalmitorkolypalinka.hu ; www.pozsonyikifli.hu ; www.reorg.hu ;
www.sajtmanufaktura.hu ; www.sarkanyfu.hu ; www.szabolcsialmapalinka.hu ; www.szekszardibor.hu ; www.tartalyaruhaz.hu ;
www.törkölypálinka.hu ; www.ujfehertoimeggypalinka.hu ; www.vadgyumolcspalinka.hu ; www.viztartaly.hu ; www.zoldar.hu ;
www.aranyhomoktovis.hu ; www.szurolap.hu ; www.finomecet.hu ; www.magolajmanufaktura.hu ; www.mehviasszappan.hu ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lg logo------------------